ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Jednym z elementów naszej działalności jest kompleksowa obsługa nieruchomości. W tym zakresie oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług świadczonych przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowniczą dla której priorytetem jest prawidłowe administrowanie obiektem oraz realizowanie i organizowanie wszelkich czynności mających na celu racjonalne i sprawne funkcjonowanie wspólnoty, a przede wszystkim podnoszenie standardu oraz zwiększenie satysfakcji z miejsca, w którym żyją nasi klienci. Gwarantujemy nie tylko kompleksowe zarządzanie nieruchomością, lecz także obsługę w zakresie  pomocy technicznej, nadzoru inspektorskiego, utrzymania czystości, oraz ochrony.
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA
 • sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem obiektu
 • wyznaczenie administratora odpowiedzialnego za nieruchomość, bieżąca obsługa mieszkańców
 • organizacja i prowadzenie zebrań wspólnoty, opracowywanie planów gospodarczych i projektów uchwał
 • przygotowywanie umów z dostawcami mediów i podwykonawcami oraz dbanie o przestrzeganie ich realizacji
 • wszelkie dodatkowe działania i czynności wynikające z administrowania nieruchomością
OBSŁUGA KSIĘGOWA
 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów nieruchomości wspólnej
 • ewidencja wpłat zaliczek oraz ewidencja wydatków
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie rozliczeń poprzez rachunek bankowy
 • prowadzenie windykacji należności
 • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów
 • rozliczanie mediów

 

OBSŁUGA TECHNICZNA BUDYNKU
 • nadzór nad stanem technicznym budynku
 • zapewnienie bieżącej konserwacji i napraw urządzeń technicznych
 • usuwanie awarii i ich skutków
 • nadzór nad pracami remontowymi
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
 • nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w częściach wspólnych nieruchomości
 • organizacja usług w zakresie sprzątania budynków i terenów zielonych
 • świadczenie usług przy utrzymaniu terenów zielonych

 

NASZ ZESPÓŁ

Naszym kapitałem jest wiedza i doświadczenie zdobyte przez ponad 15 lat obsługi Wspólnot Mieszkaniowych oraz nieruchomości komercyjnych. Współpracę z klientami zaczynamy od wyznaczenia wspólnej wizji i zasad współpracy. Każda nieruchomość ma swoją specyfikę, różnorodne problemy oraz oczekiwania co do sposobu zarządzania, dlatego indywidualne i elastyczne podejście umożliwia dostosowania obsługi, tak aby optymalnie spełniać oczekiwania mieszkańców i podnosić ich komfort mieszkania.
Ofertę dopasowujemy do potrzeb i specyfiki nieruchomości. 
Oferujemy szeroki wachlarz usług.
Zapewniamy stabilną obsługę świadczonych przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.

Zapraszamy do kontaktu:

Bergmann Group Sp. z o.o.

ul. Trakt Lubelski 316, 04-667 Warszawa

Tel: + 48 730 022 260

+ 48 730 022 002

e-mail: biuro@bergmangroup.pl