ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Jednym z elementów naszej działalności jest  kompleksowa obsługa  nieruchomości. W tym zakresie oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług świadczonych przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowniczą dla których priorytetem jest  prawidłowe administrowanie obiektem oraz realizowanie i organizowanie wszelkich czynności mających na celu racjonalne i sprawne funkcjonowanie nieruchomości.

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 • sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem obiektu
 • wyznaczenie administratora odpowiedzialnego za nieruchomość, bieżąca obsługa mieszkańców
 • organizacja i prowadzenie zebrań wspólnoty, opracowywanie planów gospodarczych i projektów uchwał
 • przygotowywanie umów z dostawcami mediów i podwykonawcami oraz dbanie o przestrzeganie ich realizacji
 • wszelkie dodatkowe działania i czynności wynikające z administrowania nieruchomością

OBSŁUGA KSIĘGOWA

 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów nieruchomości wspólnej
 • ewidencja wpłat zaliczek oraz ewidencja wydatków
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie rozliczeń poprzez rachunek bankowy
 • prowadzenie windykacji należności
 • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów
 • rozliczanie mediów

 

OBSŁUGA TECHNICZNA BUDYNKU

 • nadzór nad stanem technicznym budynku
 • zapewnienie bieżącej konserwacji i napraw urządzeń technicznych
 • usuwanie awarii i ich skutków
 • nadzór nad pracami remontowymi

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

 • nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w częściach wspólnych nieruchomości
 • organizacja usług w zakresie sprzątania budynków i terenów zielonych
 • świadczenie usług przy utrzymaniu terenów zielonych

 

Zapraszamy do kontaktu:

Bergmann Group Sp. z o.o.

ul. Trakt Lubelski 316, 04-667 Warszawa

Tel: + 48 730 022 260

+ 48 730 022 002

e-mail: biuro@bergmangroup.pl